Artikler

Her publiserer vi artikler om kunst, kultur og samfunnsutvikling

Bilde av artikkelforfatter
Fremtidens utfordringer gjør at vi må tenke smartere, utnytte ressursene våre bedre, og se politikkområder i tettere sammenheng. Dersom vi løfter kulturpolitikken sterkere inn i samfunnsutviklingen, kan det gi et fortrinn i disse prosessene.
Filmbussen på Frosta
På Frosta har ungdommer laget film om bygda si - direkte og treffende innspill til kommunens samfunnsplan. Filmviter Marit Bakken har gjort en analyse av ungdommenes filmer.
Performance
Er kunst eit samfunnsgode? Kva er kunst? Kva gjer kunst med oss, og kven får eigentlig oppleve kunst?
IMG_6792
«Det skjer noe når det kommer kunstnere til Stokkøya». Det er ikke bare kunstverkene, men også historien om kunstnerne som blir igjen som et kollektivt minne på øya.
Forside-Barn-kunst-og-kultur
Det er essensielt at også barn og unge møter god kunst og kultur så tidlig som mulig.

«Møteplassen forsterkes gjennom minnet om da vi var der, og vokser gjennom drømmen om neste besøk»

Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen kommune.