Artikler

Her publiserer vi artikler om kunst, kultur og samfunnsutvikling

Utsikt mot Røyrvik
Teamet bak Kulturkraft dro på festival høsten 2021 - en tur som satte i gang mange gode prosesser.
Tegning av skrujern
Estetikk er en måte å tenke og snakke om det vi sanser. Anestesi slukker sansene, og bevisstheten, midlertidig. Oppstillingen av varer i en butikk er en utstilling på samme måte som malerier i et galleri; en sanselig opplevelse. Hvis vi skal gjøre opplevelsen av samfunnet som vi lever i begripelig for hverandre, så krever det både en praktisk og en estetisk bevissthet - det motsatte av anestesi.
Publikum Drammen kino 1950-tallet
Pandemien har bidratt til at viktigheten kinoen og andre kulturinstitusjoner har som sosialt samlingssted for mennesker i alle aldre og med ulik sosial bakgrunn har blitt synliggjort.
Stavhopperen av Nils Aas i Musørparken på Inderøy. Foto Morten Stene, Steinkjerleksikonet
«Kva skjer viss..» er kunstens grunnleggande spørsmål til verda. Samfunnet treng personar som alltid spør «kva skjer viss…». Difor treng samfunnet kunstnarar. Og overalt trengs det folk som verdsetter og etterspør den kunstneriske kompetansen, som våger å invitere dei som alltid spør «kva skjer viss…», inn i alle viktige samfunnsmessige prosessar.
Marta og Gunhild
Teater Fot har i nesten 20 år skapt teater for de yngste barna, helt fra 0 til 12 år. Vi brenner for det aller yngste publikummet, og synes de responderer på en helt vidunderlig måte; helt og fullt troverdig og tilstedeværende i møte med kunsten, på en måte som inspirerer både oss og de voksne som får oppleve teatret sammen med barna sine. I oktober 2023 ble Operafrø-syklusen avrundet, med "Høstfrø" i Ringve botaniske hage .
Folk i kø utenfor Rosendal Teater på åpningsdagen
Rosendal Teater evner å nå et publikum som uten deres inkluderingstiltak ikke ville ha gått i teateret. Et av grepene handler om at folk betaler etter evne - les mer om modellen og resultatene Rosendal Teater har oppnådd ved å tenke nytt.
Sidsel 2
Er det mulig å gi et høringssvar til en kommunal plan gjennom en sang, en scenetekst, en hiphop låt eller gjennom et bilde? Unge i Lillestrøm har gjort nettopp det.
Ung gitarist liggende på gulvet
Musikken har en plass i kommunale samfunnsplaner. Kunnskap om musikkens betydning i menneskers liv kan gi et godt grunnlag for bygging av gode samfunn
Kulturdeltakelse
Helseeffektene av fysisk aktivitet er godt dokumentert og godt kjent blant befolkningen, men visste du at også deltagelse i kulturelle aktiviteter kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse, og økt levealder?
Ungdommer fra 4H sittende på benker rundt et bål
Ein kommunal planperiode er lengre enn ein ungdomsgenerasjon. Når unge stemmer fram i samfunnsutviklinga? I vår tid er det behov for meir enn god planlegging. Me treng samfunnsutviklarar med improvisasjonsevne.
Foto: Pixabay
KS har lansert en egen veileder i å utvikle lokal og regional kulturpolitikk. En treffsikker nasjonal kulturpolitikk krever tydelige stemmer som ivaretar både lokale, regionale og statlige utfordringer, muligheter og ambisjoner.
Bilde av artikkelforfatter
Fremtidens utfordringer gjør at vi må tenke smartere, utnytte ressursene våre bedre, og se politikkområder i tettere sammenheng. Dersom vi løfter kulturpolitikken sterkere inn i samfunnsutviklingen, kan det gi et fortrinn i disse prosessene.

«Møteplassen forsterkes gjennom minnet om da vi var der, og vokser gjennom drømmen om neste besøk»

Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen kommune.