Om et uanmeldt besøk til Røyrvik

Som offentlig ansatt kulturarbeider bruker man storparten av arbeidsdagen sin foran en skjerm på et kontor. Hva skjer når to kulturarbeidere i stedet forlater PC-en til fordel for et festivalbesøk – uten agenda og møteavtaler?

Av Ketil Hustad

Utsikt mot Røyrvik
En tur til Røyrvik byr på mange fine opplevelser. Foto: Ketil Hustad

Tidlig en høstmorgen i 2021 var kollega Tove Lofthus og jeg på vei til Røyrvik – en fjellkommune i Indre Namdal ved grensen til Sverige. Vi var inne i oppstartsfasen av vår utforsking av begrepet «Kulturkraft», og vi hadde lyst til å lære om hvordan denne kommunen jobbet med kultur.  Hvorfor Røyrvik? Ingen av oss kjente kommunen særlig godt, og som fylkeskommunalt ansatte er det viktig å bli kjent med alle kommuner i Trøndelag. Denne høstdagen inviterte Røyrvik til Vrimmelfestival og Tove og jeg ville prøve noe nytt: Hva om vi bare dukket opp på et arrangement – uten agenda og plan?

 

Åpne oppgaver

Når vi som team undersøker kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutvikling, får vi god veiledning av førsteamanuensis Torild Oddane ved NTNU Handelshøyskolen. Hun setter vårt arbeid i kategorien åpne oppgaver. «Åpne oppgaver er komplekse ikke-rutinebaserte oppgaver, som i motsetning til såkalte lukkede oppgaver ikke kan løses ved hjelp av kjente oppskrifter, rutiner eller fremgangsmåter alene.»  Torild sier videre: «For å håndtere åpne oppgaver må de som har ansvaret for oppgaveløsingen, eksperimentere seg frem til løsninger uten å kunne forutsi konsekvensene av sine valg eller det endelige utfallet av problemløsingsprosessen. I møte med åpne oppgaver må vi med andre ord bevege oss ut i et ukjent, uoversiktlig og uforutsigbart terreng. I dette landskapet kan ingen forutse hva som dukker opp rundt neste sving. Vi må prøve og feile oss videre mot målet og tråkke opp stien selv, eller for å si det med vagabonden og kunstmaleren Ferdinand Finne: «Veien blir til mens du går». (Torild Oddane, 2017)

Fakta

Røyrvik er landets nest minst tettbefolkede kommune: de 442 innbyggerne som bodde her i 2023 bor i et areal på hele 1585 km3. Kommunen er en del av Børgefjell nasjonalpark. Offisielle språk: norsk og sørsamisk. Røyrvik feirer 100 år som kommune i 2024. (Wikipedia)

Vrimmel er en Kunst – og Kulturfestival som går på omgang i Trøndelag. Se vrimmel.no

Barn og unge bør ha et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud i Trøndelag, og det lages nå en plan for dette området. Det er kommet over 2000 innspill til planen. Se deltaoppleveskape.no

Kaotisk tavle med mange notater og tegninger
"Veien blir til mens vi går". Slik kan en tavle se ut etter en veiledningstime med Torild Oddane...

Stort engasjement – kort beslutningskjede

Barn og unge er en prioritert målgruppe for arbeidet vårt i Trøndelag fylkeskommune, og nå hadde vi blinket oss ut en kveldskonsert på Røyrvik skole der elever fra ungdomstrinnet var vertskap. Røyrvik har få innbyggere i en kommune med et stort areal. Vi var spente på om arrangementet ville bli godt besøkt. Og vi ble positivt overrasket! Vi møtte et stappfullt lokale, et fint konsertprogram og et hyggelig vertskap som sørget for vel gjennomført arrangement. Stemningen i rommet var livlig. Både Tove og jeg fikk lett kontakt med folk ved siden av oss. Faktisk så god at avtaler om befaringer, intervju og flere kulturbesøk ble gjort for neste dag.  Det var en av våre første oppdagelser: i Røyrvik er veien til beslutningstagere kort!

Velkommen plakat med hilsner og ordspråk på sørsamisk og norsk
Hyggelig å bli møtt av en slik plakat! Foto: Tove Lofthus

Hvilke samfunnsutfordringer har Røyrvik?

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at Røyrvik over et tiår har hatt en negativ befolkningsutvikling. Tidligere kommunedirektør Ellinor Marita Jåma skrev det slik i kommunens økonomiplan:

«I Røyrvik må vi ha mange tanker i hodet samtidig i møte med dette utfordringsbildet. Vi ser behovet for å tilpasse driften og tjenestetilbudene til den demografiske utviklingen og kommunens ressurssituasjon. Samtidig må vi gjøre alt vi kan for å stimulere til en mer ønsket utvikling enn den vi ser konturene av nå. Framtida er ikke bare noe som skjer, den skapes av oss. Vi må derfor peke på noen innsatsområder som kan hjelpe oss å bygge en økonomisk bærekraftig framtid for Røyrvik kommune.» (Røyrvik kommune, Økonomiplan 2023-26)

 

Hva kan kunst og kultur bidra med i dette utfordringsbildet?

At «framtida er ikke bare noe som skjer, den skapes av oss» – hva betyr det? Hvordan gjøres det? Jåmas ord inviterer til samskaping knyttet til kommunens demografiske utfordring. I denne prosessen blir det viktig å lytte til alle grupper i kommunen – ikke minst til den oppvoksende generasjonen. Her mener vi at lærere, kunstnere og kulturbyråkrater har viktige bidrag å komme med.  Vårt festivalbesøk høsten 2021 ble i hvert fall starten på en konstruktiv dialog med kommunen. Vi startet med noen enkle samtaleprosesser med elever under et par skolebesøk. Svarene de ga tok vi med oss inn i møter med kommunen – møter som ble spennende og konstruktive ikke minst takket være innspillene fra de unge i kommunen. For dette er noe vi glemmer av og til: innspill fra ungdom er gull verd! De sier jo ofte selv at de ønsker å bo i sitt oppvekstområde. Svarene vi fikk fra våre samtaler viste at ungdom i Røyrvik generelt trives godt og at mange av dem ser det unike ved kommunen sin. Kan det i denne interessen og kjærligheten til Røyrvik ligge en egen kraft – kall det gjerne kulturkraft – som kan ha betydning for valg av bosted senere i livet?

"For dette er noe vi glemmer av og til: innspill fra ungdom er gull verd!"

Elever som diskuterer hvordan de har det i Røyrvik

Hva kom ut av besøket?

Besøket til Røyrvik ga oss en viktig påminnelse om verdien av å vise interesse for hva som rører seg i et lokalsamfunn. Det ble en vekker at et enkelt festivalbesøk kan brukes til å sette i gang så mange fine og konstruktive dialoger. Vi som festivalgjester fra Trøndelag fylkeskommune stilte med interesse, nysgjerrighet, kulturfaglig kunnskap og kunnskap om lokalsamfunn i andre deler av Trøndelag. I Røyrvik møtte vi en kompetent ledelse som ga oss gode kulturarrangement og gode fagmøter. Ikke minst møtte kommunen oss med en unik innsikt i hvordan man skal drive et kulturliv i en kommune som denne. Der og da ble det skapt et godt utgangspunkt for videre dialog der både kommune og fylkeskommune kom et steg videre i det vi kan kalle kommunalt – og regionalt utviklingsarbeid.

Tiltak og prosesser som kom i gang etter vårt besøk

Røyrvik kommune er en liten kommune med begrensede bemanningsressurser og er derfor avhengig av gode hjelpere. Vår åpne dialog satte i gang prosesser der noen var lokale, og der andre muligens har regional overføringsverdi:

  • Kommunen ønsket å følge opp tidligere vedtatt plan fra 2015 om utvikling av utemiljøet ved skoleplassen. De fikk bistand av fire rådgivere med kompetanse innen landskapsarkitektur, friluftsliv, idrettsanlegg og kulturprosjekt for barn og unge – alle fire ansatt i fylket. Disse la felles kontordager til Røyrvik i en kortere periode.

  • Trøndelag fylkeskommune fikk via arbeidet med uteplassen ved Røyrvik skole testet ut en håndfast arbeidsmetode: kommune og fylke blir enige om et kompetansebehov som leder til en bestilling. Et arbeidslag av ansatte fra kommune, fylket og/eller andre kompetansemiljø blir satt sammen for å svare ut bestillingen. Dette arbeidslaget legger arbeidsplassen sin til kommunen i en kortere periode.

  • Et kunstprosjekt er under planlegging. Bosettingskoordinatoren i Børgefjell utvikling og Kunstmuseet Nord-Trøndelag er koblet på.

  • Det kom flere bestillinger på tjenester fra Fylkesmusikerne: en konsert med gruppa «Pokus» og et korpsseminar knyttet til 17. mai-feiringen i samarbeid med Namsskogan kommune.

  • Kommunen ønsket seg workshops om joik og ønsker å lage gode arrangement knyttet til den samiske nasjonaldagen. Dette er et ønske også flere kommuner i Trøndelag har, og det jobbes nå med å innlemme slike tilbud i Den kulturelle skolesekken.

  • Kommunen ønsket seg flere kulturtiltak inn i bygdevekstpiloten (5 kommuner i Namdalen) og fikk støtte for det. Det viste seg at omstillingsprogrammet (for Røyrvik og Namsskogan kommuner) hadde søkbare midler i rest til «Kultur og samfunn» som en dyktig kulturskolerektor med mer ideer enn penger ikke visste om.

Kilder

Torild Oddane, Fagbokforlaget, 2017

Torild Oddane, Det kreative partnerskapet, artikkel på psykologisk.no

Røyrvik kommune: Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Så…

Hva skjedde da to kulturarbeidere forlot PC-en til fordel for et festivalbesøk i en kommune vi ikke visste noe særlig om? Jo, vi ble kjent med stedet og knyttet kontakter til menneskene der og spennende prosesser ble satt i gang. «Arbeidsmetoden» anbefales på det varmeste – dette opplevde vi som både fruktbart og nyttig.

Om forfatteren

Ketil Hustad  er seniorrådgiver hos fylkeskommunen med lang fartstid innen offentlig kulturforvaltning her. Er også musiker og podcaster,

Bilde Magnill Garder Dahl
Kulturskolerektor og festivalsjef Magnill Garder Dahl Foto: Ketil Hustad
Anbefaling: HØR EPISODEN OM RØYRVIK

FYLKESPODDEN