Om Kulturkraft

Gjennom Kulturkraft skal Trøndelag fylkeskommune styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutvikling.

Med Kulturkraft skal fylkeskommunen videreutvikle sin rolle som samfunnsutvikler, kommunehjelper og samskaper. 

Aller først: vi vet faktisk ikke til fulle potensiale i hva Kulturkraft er og kan være. Det er det vi skal utforske. Finnes det en kulturkraft? Hvor finner vi den? Hva vil det si at noe har kulturkraft? Hva slags verdi har kultur i vårt samfunn?  Slike spørsmål har vi med oss i vårt arbeid – et arbeid som er tuftet på medvirkning, samskaping og åpenhet.

Vi har startet vårt arbeid  i lag med noen lokale samfunnsaktører i mindre kommuner et stykke unna de store sentrene – det som vi kaller rurale kommuner.

Kulturkraft er en del av arbeidet til Trøndelag fylkeskommune som har en stor stab av kompetente medarbeidere som samarbeider med kommuner og lokalsamfunn innen mange samfunnsfelt. Vi har et fokus på å kunne bidra med vår kunnskap og våre nettverk i lokale prosesser. 

Vi er et kjerneteam på tre rådgivere som alle jobber på avdeling for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune.

Fra venstre: Ketil Hustad, Tove Lofthus, Marit Bakken

Trøndelagsplanen 2019-2030 slår fast at “I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag”. Kulturkraft er opprettet for å realisere denne intensjonen, og skal jobbe for å aktivere kunst og kultur som ressurs i samfunnsutviklinga. Hvert lokalsamfunn i Trøndelag skal ha mulighet for å utvikle seg og være et godt sted å leve. Langsiktig og helhetlig kulturarbeid er et godt bidrag for å bygge identitet og frigjøre skaperkraft.

Trøndelagsplanen, som ble vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 2018, skal vise i hvilken retning vi vil at Trøndelag skal utvikle seg – hvor Trøndelag skal være i 2030. Planen legger opp til at fylkeskommunen skal dra nytte av hele bredden av sine ressurser, og mobilisere til samarbeid og felles satsing for å få den utviklinga vi ønsker i regionen.

"Kulturkraft er å styrka, utvikla og synleggjera den gode grenda – slik dei som bur der ser det”.