Kunst og kultur
som drivkraft
i samfunnsutvikling

Nyeste artikler

Bilde av blomster langs en vei
Hvilken betydning har kreativitet og kreative aktiviteter for at vi mennesker skal ha det bra og leve gode, meningsfulle liv? Forskerne Helga S. Løvoll og Wenche Torrissen har sett på bruken av pilegrimsvandring og teaterprosjekt opp mot en gruppe mennesker som opplevde hverdagsutfordringer og som oppsøkte hjelpetjenester.
Utsikt mot Røyrvik
Teamet bak Kulturkraft dro på festival høsten 2021 - en tur som satte i gang mange gode prosesser.
Tegning av skrujern
Estetikk er en måte å tenke og snakke om det vi sanser. Anestesi slukker sansene, og bevisstheten, midlertidig. Oppstillingen av varer i en butikk er en utstilling på samme måte som malerier i et galleri; en sanselig opplevelse. Hvis vi skal gjøre opplevelsen av samfunnet som vi lever i begripelig for hverandre, så krever det både en praktisk og en estetisk bevissthet - det motsatte av anestesi.

Hva gjør vi?

Gjennom Kulturkraft skal Trøndelag fylkeskommune styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutvikling.

Anbefalte episoder

Fylkespodden

Av og til så prater vi om viktigheten av et bredt kulturfelt i Fylkespodden. Her er noen utvalgte episoder. 

«Kunst og kultur er del av løsningen på kommunens oppgaver»
Kirsten Bertelsen,
kurator i Åfjord kommune

Hva er kulturkraft?

«Kultur er bærekraft; En kunstners hverdag handler ofte om å se flere løsninger, utfordre sannheter, og finne ulike perspektiver. Kulturlivet besitter både tankesett og arbeidsmetoder som fremmer et innovativt samfunn»
Line Anni Solbakken, spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS)
Da Churchill ble bedt om å kutte i kulturbudsjettet for å styrke forsvarsbudsjettet, skal han ha svart; «then, what are we fighting for?»