Kontakt

https://docs.google.com/document/d/1hzfmQkzL5JPy1laQfgYxZJ-pv4c4pmZU0eKc-wLPPxM/edit#heading=h.3fg82ain9pe1

Tove Lofthus

tovlo@trondelagfylke.no
Telefon: 74 17 57 21 / 93 22 92 32

Tove Lofthus er pedagog og samfunnsvitenskaplig cand.mag., har mastergradsemne i samfunnsplanlegging og en mastergrad i offentlig administrasjon med vekt på strategisk endringsledelse. Hun har 35 års erfaring fra kommuner, regional og nasjonal utvikling og forvaltning. Tove jobber som spesialrådgiver med strategi- og fagutvikling, kunst som samfunnsgode og som saksbehandler for fylkeskommunen sine uttalelser i plansaker.

Marit Bakken

Marit Bakken er lektor i filmvitenskap og samfunnsøkonomi, med 30 års erfaring med arbeid opp mot barn og unge og talentutvikling innenfor filmfeltet. Marit jobber som seniorrådgiver med fagansvar for film i Den kulturelle skolesekken, og som saksbehandler for kultursaker.

Ketil Hustad

Ketil Hustad har bakgrunn som musiker og musikkprodusent. Han er seniorrådgiver med 30 års fartstid innen offentlig kulturforvaltning og formidlingsarbeid. Ketil jobber som saksbehandler for kultursaker og har fagansvar for kulturarvprosjekt i Den kulturelle skolesekken. Han jobber i tillegg som reporter for Fylkespodden.

Fortell oss hvordan dere jobber med kultur

La oss ta en prat og se om det er noe vi kan lære av hverandre.