Betal det du kan!

Enhver organisasjon eller ethvert initiativ som er opptatt av å nå ut til flere, må hele tiden spørre seg hva slags hindringer folk møter når de prøver å engasjere seg, og deretter utvikle konkrete tiltak for å skape mer inkluderende forhold. Dette kan være forskjellige typer publikumsinvolvering, legge til rette for at flere har noe å si i valg av hva som skal tilbys, tiltak som viser at vi mener alvor med at alle er velkomne. 

Av Ingrid Rognes Solbu

Foto: Atle Auran

Vi mener at det er to hovedårsaker til at det er for lite mangfold når det gjelder hvem som benytter seg av et tilbud, og hvem som ikke gjør det: Den første er at det som tilbys rett og slett ikke er noe folk trenger eller ønsker seg. Den andre er som regel en problemstilling knyttet til invitasjonen. Det er noe med å skulle delta som ikke føles helt greit. Det kan dreie seg om et helt konkret problem, for eksempel en rullestolbruker som ikke har tilgang til lokalet, en synshemmet som ikke kan delta på grunn av manglende tilgjengelighetstiltak, eller en person med lav inntekt som ikke har råd til billettprisen. I tillegg kan det være langt mer usynlige hindringer, som en følelse av at man ikke er velkommen, ikke er invitert eller egentlig ikke får lov til å involvere seg i det som tilbys. 

Rosendal Teater ønsker å være et hus for alle, og har forsøkt å analysere både bygningen, organisasjonen, kommunikasjonsstrategiene og publikumsforholdene våre. Basert på dette har vi satt i gang flere tiltak som vi håper vil gjøre et lettere for folk å kjenne at Rosendal er deres hus. Tiltakene er ikke store eller omveltende for oss, men til sammen utgjør de en forskjell. Noen eksempler: Hver måned arrangerer vi Suppekjøkken, hvor vi inviterer nabolaget til gratis suppe og et møte med en aktuell kunstner. Terskelen for å komme inn er lavere i en sosial setting som dette. Vi gjør også «open source programmering», hvor vi gir programressurser til andre grupper enn vår egen kunstneriske avdeling, slik at de kan bestemme hva som skal settes opp på scenene våre. Vi jobber med å bli et «relæxt» teater, noe som innebærer å bruke ressurser på blant annet synstolkning, tegnspråktolkning og tilgjengelighetsridere, for å nevne noe. Og vi har innført billettmodellen «Betal det du kan».

Fakta

Rosendal Teater er et samproduserende teater i Trondheim som har som visjon å endre scenekunsten – kunstnerisk, sosialt og miljømessig – mot en dristig, inkluderende og bærekraftig fremtid. RT har tre scener og en kafé, ca. 250 arrangementer i året. 

Rosendal Teaters billettmodell «Betal det du kan» har seks priser å velge mellom: Kr. 75, 100, 150, 200 og 250, samt «solidaritets-billetten» til kr. 400. Det er opp til publikum selv hva de kan og vil betale for en opplevelse på Rosendal.

Syv gode grunner til å la folk betale etter evne

 1. I dyrtida vi lever i, opplever mange å stå utenfor. Forskjellene øker. Endring og handling er helt nødvendig.
 2. Kunst er en menneskerett. Det må vi som kunstinstitusjon ta ansvar for, med rettferdige priser.
 3. Vi vil at flere skal oppdage, oppleve og bli utfordra av kunst. Valgfriheten til å betale mindre for en ukjent opplevelse gjør det lettere å være modig den første gangen.
 4. Lettere å gå oftere! Flere kunstopplevelser betyr mer undring, mer deling, flere opplevelser, mer fellesskap, styrket folkehelse, mer grenseflytting og ikke minst mer motgift mot ekkokamrene som blir stadig flere.
 5. Lavere terskel for å oppsøke kunst, styrker kunstnerne! Det gjør det mulig for kunsten og kunstnerne å nå ut til mange flere og nye publikumsgrupper.
 6. Vi tror at et bredere og mer mangfoldig publikum kan stimulere til et enda bredere og mer mangfoldig kunstuttrykk over tid.
 7. Samfunnet er avhengig av tillit. Vi må våge å stole på hverandre.
Foto: Atle Auran

Resultater – hvordan brukes modellen

 • Publikumstallet vårt doblet seg fra 2021 til 2022.
 • Andelen som benytter seg av den laveste billettkategorien (tidligere hadde vi en såkalt «rauspris» på kr 100) som er tilgjengelig, har gått opp fra 3% i 2021, til 7% i 2022.
 • Gjennomsnittsprisen folk betaler per billett har likevel gått opp med 22,17% fra 2021 til 2022. Snittprisen har altså gått opp – folk som kan, benytter seg av den høyeste prisen.
 • 20% av billettene vi solgte i 2022 var den høyeste billettprisen (250,-)

Hvem bruker modellen?

Vi ser gjennom Norsk publikumsutviklings publikumsundersøkelse, at vi når et publikum få andre teatre i Norge når:

 • Vårt publikum er yngre enn snittet: +23% på snittet fra 30-39 år, +24% fra 40-49 år
 • Vårt publikum består av 16% flere enn snittet som identifiserer seg som LHBTIQ+, 20% hvis man inkluderer de som svarer «verken-eller»
 • 23% av vårt publikum har minoritetsbakgrunn, versus 13% på landsbasis
 • Vårt publikum har lavere inntekt enn snittet. 49% har lavere totalinntekt for husholdningen enn 799.000,-
 • 9% er studenter (+2% på snittet)     

Det dette forteller oss er at vi når et publikum som uten våre inkluderingstiltak ikke ville gått i teatret. «Betal det du kan» er bare et av flere grep vi gjør for å romme og involvere folk i alle aldre, med alle bakgrunner, av alle orienteringer og med ulike evner – i alt det som skjer på huset.

Her kan du lese mer om Rosendal Teater.