Kunst i krisenes tid

Det er gode grunner til å spørre om det er verdt å bruke tiden sin på film når
verden brenner. Det er også gode grunner til å gjøre nettopp det.

Kulturens betydning

Bilde av artikkelforfatter Thomas Hylland Eriksen

Kultur har en betydning i ulike samfunn over hele verden. Men hva betyr egentlig det sanne, det gode og det skjønne for den enkelte og for samfunnet? Hvorfor forbød Taliban musikk, og hvilken klokskap utøver norske politikere?

Å skape noe nytt som har verdi – koplingen mellom kreativitet og livskvalitet

Bilde av blomster langs en vei

Hvilken betydning har kreativitet og kreative aktiviteter for at vi mennesker skal ha det bra og leve gode, meningsfulle liv? Forskerne Helga S. Løvoll og Wenche Torrissen har sett på bruken av pilegrimsvandring og teaterprosjekt opp mot en gruppe mennesker som opplevde hverdagsutfordringer og som oppsøkte hjelpetjenester.

Estetikk, anestesi og samfunn

Tegning av skrujern

Estetikk er en måte å tenke og snakke om det vi sanser. Anestesi slukker sansene, og bevisstheten, midlertidig. Oppstillingen av varer i en butikk er en utstilling på samme måte som malerier i et galleri; en sanselig opplevelse. Hvis vi skal gjøre opplevelsen av samfunnet som vi lever i begripelig for hverandre, så krever det både en praktisk og en estetisk bevissthet – det motsatte av anestesi.

Kinoens rolle i krisetider

Publikum Drammen kino 1950-tallet

Pandemien har bidratt til at viktigheten kinoen og andre kulturinstitusjoner har som sosialt samlingssted for mennesker i alle aldre og med ulik sosial bakgrunn har blitt synliggjort.

Kunstens grunnleggande spørsmål til verda

«Kva skjer viss..» er kunstens grunnleggande spørsmål til verda. Samfunnet treng personar som alltid spør «kva skjer viss…». Difor treng samfunnet kunstnarar. Og overalt trengs det folk som verdsetter og etterspør den kunstneriske kompetansen, som våger å invitere dei som alltid spør «kva skjer viss…», inn i alle viktige samfunnsmessige prosessar.

Teater Fot skaper kunst for de minste

Teater Fot har i nesten 20 år skapt teater for de yngste barna, helt fra 0 til 12 år. Vi brenner for det aller yngste publikummet, og synes de responderer på en helt vidunderlig måte; helt og fullt troverdig og tilstedeværende i møte med kunsten, på en måte som inspirerer både oss og de voksne som får oppleve teatret sammen med barna sine. I oktober 2023 ble Operafrø-syklusen avrundet, med «Høstfrø» i Ringve botaniske hage .

Betal det du kan!

Folk i kø utenfor Rosendal Teater på åpningsdagen

Rosendal Teater evner å nå et publikum som uten deres inkluderingstiltak ikke ville ha gått i teateret. Et av grepene handler om at folk betaler etter evne – les mer om modellen og resultatene Rosendal Teater har oppnådd ved å tenke nytt.

Mitt hjemsted, min stemme og min framtid

Er det mulig å gi et høringssvar til en kommunal plan gjennom en sang, en scenetekst, en hiphop låt eller gjennom et bilde? Unge i Lillestrøm har gjort nettopp det.

Hva gjør musikk?

Ung gitarist liggende på gulvet

Musikken har en plass i kommunale samfunnsplaner. Kunnskap om musikkens betydning i menneskers liv kan gi et godt grunnlag for bygging av gode samfunn