Kulturfeltet er en sterk drivkraft i samfunnsutviklingen

Bilde av artikkelforfatter

Fremtidens utfordringer gjør at vi må tenke smartere, utnytte ressursene våre bedre, og se politikkområder i tettere sammenheng. Dersom vi løfter kulturpolitikken sterkere inn i samfunnsutviklingen, kan det gi et fortrinn i disse prosessene.