Unge stemmer for «Gubbekroken»

Ungdommer fra 4H sittende på benker rundt et bål

Ein kommunal planperiode er lengre enn ein ungdomsgenerasjon. Når unge stemmer fram i samfunnsutviklinga? I vår tid er det behov for meir enn god planlegging. Me treng samfunnsutviklarar med improvisasjonsevne.

Kven er kunsten for?

Er kunst eit samfunnsgode? Kva er kunst? Kva gjer kunst med oss, og kven får eigentlig oppleve kunst?

Kunst bygger motstandsdyktige samfunn

«Det skjer noe når det kommer kunstnere til Stokkøya». Det er ikke bare kunstverkene, men også historien om kunstnerne som blir igjen som et kollektivt minne på øya.