Kunst bygger motstandsdyktige samfunn

«Kunstnerne er like viktig som kunsten», sier initiativtaker til StokkøyArt Ingrid Langklopp i utviklingsselskapet Bygda 2.0 – «Det skjer noe når det kommer kunstnere til Stokkøya». Det er ikke bare kunstverkene, men også historien om kunstnerne som blir igjen som et kollektivt minne på øya.

Av Tove Lofthus

Kunstner Georgian Gendall, kurator Kirsten Bertelsen og initiativtaker Ingrid Langklopp (Foto: Ketil Hustad)
På Stokkøy i Åfjord kommune har de i en tiårs periode jobbet med kunst som en del av stedsutviklingen. StokkøyArt er et residensprogram i samarbeid med St. Martins College of Art i London. Skolen sender hvert år tre kunststudenter til en måneds residensopphold på Stokkøya, hvor de jobber i lag med en kunstkurator – etter de lokale initiativtakernes årlige jakt på finansiering. På øya bor det 380 mennesker som blir invitert med inn i kunstnernes prosess med å lage årets verk. Relasjonene i prosessen skaper spørsmål, språk og eierskap til kunsten, har StokkøyArt erfart. Residensoppholdene vekker en nysgjerrighet og forventning, og mange barn husker ikke tiden før det kom kunstnere hver september. De ser fram til nye kunstnere, kunstprosesser og kunstverk og spør: Når kommer kunstnerne? Det forutsigbare gjør at samfunnseffekten er stor. «Kunst og kultur er en x-faktor i vår samfunnsutvikling», sier Ingrid Langklopp. «Kunsten bygger selvtillit og mot, og motstandsdyktige samfunn», supplerer kurator Kirsten Bertelsen i Åfjord kommune.  

Fakta

I 10 år har Åfjord kommune og Bygda 2.0 jobbet målbevisst med samtidskunst i sin kommune. Bygda 2.0 arbeider for en sosial, økologisk og økonomisk utvikling av distriktet.

Anbefaling: HØR EPISODEN OM ÅFJORD

FYLKESPODDEN

Kunst og kultur en del av løsningen på kommunens oppgaver

«Forestill deg, at det var ti kunstnere, som arbeidet i kommunen og at de alle påtok seg å invitere inn til workshops i sine verksted. Til samtaler, langstrakte forløp for demente, ensomme, stressa, barn som bærer på utfordringer, med mere. Da ville kunstnerne være med på å avlaste helsebudsjettet og skape nye fellesskap som styrker små lokalsamfunn»

Kirsten Bertelsen, Kurator i Åfjord kommune
Bilde av kunst i landskapet på Stokkøya. (Foto: Tove Lofthus)