Unge stemmer på Frosta

På Frosta har ungdommer laget film om bygda si – det ble til direkte og treffende innspill til kommunens samfunnsplan. Filmviter Marit Bakken har gjort en analyse av ungdommenes filmer.