Drivkraft, et tilfeldig møte og demokrati

Av og til møter man noen «i døra» og en kontakt ut over det vanlige oppstår.

Av Marit Bakken

Illustratør: Morten Quist Hommersand
Slik var det da jeg på vei inn i ny jobb på Midtnorsk Filmsenter i 2008 møtte Sidsel Bjerke Hommersand, som takket av fra samme jobb. Vi møttes i en dyp tro på viktigheten av kunst og kultur for barn og unge, og et «dette må vi gi ut en bok om» over skuldra da vi vinka farvel. Det kunne godt ha blitt et utsagn som bare ble hengende og svant hen. Våre veier hadde ikke behøvd å krysses igjen, men den sterke drivkraften vi begge hadde i vårt virke, gjorde at vi – til tross for en heseblesende livsfase – i 2014 satt med boka «Barn, kunst og kultur» i hånda. Glatt og fin å holde i, vakkert gjennomillustrert og med det tekstmangfoldet vi hadde ønska oss – både i innhold og form. Antologien er skrevet av et bredt spekter av kunstnere, formidlere og forskere. Felles for bidragsyterne er at de var opptatt av at barn skal få oppleve god kunst og kultur, skapt for dem. Kunst skapt for barn, ikke bare som fremtidens publikum og utøvere, men for det publikummet og de utøverne de er som nettopp barn. Det er også viktig å lytte til barn og unge når man skal bruke kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutviklingen.

Fakta

Boka «Barn, kunst og kultur» er utgitt på Universitetsforlaget. Marit Bakken og Sidsel Bjerke Hommersand er initiativtakere og redaktører. 

Det er også viktig å lytte til barn og unge når man skal bruke kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutviklingen.

 

Dette er også et av navene i Kulturkraftinitiativet. Det er essensielt at også barn og unge møter god kunst og kultur så tidlig som mulig. En av konklusjonene i «The Wow Factor» (Anne Bamford, forskningskompendium om kunstfagenes betydning i utdanningen) er at kvaliteten på kunst og kultur som barn og unge utsettes for må være god – er den ikke det virker den mot sin hensikt.

Bilde av unge på filmkurs
Filmbussen på Frosta. Foto: Finn Walther

I november 2022 tok Frosta kommune og 10 ungdommer fra 12 til 18 år imot Filmbussen Trøndelag, med profesjonelle filmskapere på høyt nivå. Ved hjelp av levende bilder sa ungdommer fra Frosta 4H sitt om sitt eget hjemsted, ut ifra sitt eget ståsted som unge i 2022. Dette er medvirkning og demokrati i praksis. I ei bygd hvor grunnlaget for vår tids demokrati ble lagt – gjennom tingordningen og selveste Frostatingsloven.

Her kan du lese mer om de unge stemmene på Frosta.