Kunst og kultur
som drivkraft
i samfunnsutvikling

Nyeste artikler

Utsikt mot Røyrvik
Teamet bak Kulturkraft dro på festival høsten 2021 - en tur som satte i gang mange gode prosesser.
Tegning av skrujern
Estetikk er en måte å tenke og snakke om det vi sanser. Anestesi slukker sansene, og bevisstheten, midlertidig. Oppstillingen av varer i en butikk er en utstilling på samme måte som malerier i et galleri; en sanselig opplevelse. Hvis vi skal gjøre opplevelsen av samfunnet som vi lever i begripelig for hverandre, så krever det både en praktisk og en estetisk bevissthet - det motsatte av anestesi.
Publikum Drammen kino 1950-tallet
Pandemien har bidratt til at viktigheten kinoen og andre kulturinstitusjoner har som sosialt samlingssted for mennesker i alle aldre og med ulik sosial bakgrunn har blitt synliggjort.

Hva gjør vi?

Gjennom Kulturkraft skal Trøndelag fylkeskommune styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutvikling.

Anbefalte episoder

Fylkespodden

Av og til så prater vi om viktigheten av et bredt kulturfelt i Fylkespodden. Her er noen utvalgte episoder. 

«Kunst og kultur er del av løsningen på kommunens oppgaver»
Kirsten Bertelsen,
kurator i Åfjord kommune

Hva er kulturkraft?

«Kultur er bærekraft; En kunstners hverdag handler ofte om å se flere løsninger, utfordre sannheter, og finne ulike perspektiver. Kulturlivet besitter både tankesett og arbeidsmetoder som fremmer et innovativt samfunn»
Line Anni Solbakken, spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS)
Da Churchill ble bedt om å kutte i kulturbudsjettet for å styrke forsvarsbudsjettet, skal han ha svart; «then, what are we fighting for?»