Kunst og kultur
som drivkraft
i samfunnsutvikling

Nyeste artikler

Tegning av skrujern
Estetikk er en måte å tenke og snakke om det vi sanser. Anestesi slukker sansene, og bevisstheten, midlertidig. Oppstillingen av varer i en butikk er en utstilling på samme måte som malerier i et galleri; en sanselig opplevelse. Hvis vi skal gjøre opplevelsen av samfunnet som vi lever i begripelig for hverandre, så krever det både en praktisk og en estetisk bevissthet - det motsatte av anestesi.
Publikum Drammen kino 1950-tallet
Pandemien har bidratt til at viktigheten kinoen og andre kulturinstitusjoner har som sosialt samlingssted for mennesker i alle aldre og med ulik sosial bakgrunn har blitt synliggjort.
Stavhopperen av Nils Aas i Musørparken på Inderøy. Foto Morten Stene, Steinkjerleksikonet
«Kva skjer viss..» er kunstens grunnleggande spørsmål til verda. Samfunnet treng personar som alltid spør «kva skjer viss…». Difor treng samfunnet kunstnarar. Og overalt trengs det folk som verdsetter og etterspør den kunstneriske kompetansen, som våger å invitere dei som alltid spør «kva skjer viss…», inn i alle viktige samfunnsmessige prosessar.

Hva gjør vi?

Gjennom Kulturkraft skal Trøndelag fylkeskommune styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutvikling.

Anbefalte episoder

Fylkespodden

Av og til så prater vi om viktigheten av et bredt kulturfelt i Fylkespodden. Her er noen utvalgte episoder. 

«Kunst og kultur er del av løsningen på kommunens oppgaver»
Kirsten Bertelsen,
kurator i Åfjord kommune

Hva er kulturkraft?

«Kultur er bærekraft; En kunstners hverdag handler ofte om å se flere løsninger, utfordre sannheter, og finne ulike perspektiver. Kulturlivet besitter både tankesett og arbeidsmetoder som fremmer et innovativt samfunn»
Line Anni Solbakken, spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS)
Da Churchill ble bedt om å kutte i kulturbudsjettet for å styrke forsvarsbudsjettet, skal han ha svart; «then, what are we fighting for?»