Kunst og kultur
som drivkraft
i samfunnsutvikling

Nyeste artikler

Bilde av artikkelforfatter
Fremtidens utfordringer gjør at vi må tenke smartere, utnytte ressursene våre bedre, og se politikkområder i tettere sammenheng. Dersom vi løfter kulturpolitikken sterkere inn i samfunnsutviklingen, kan det gi et fortrinn i disse prosessene.
Filmbussen på Frosta
På Frosta har ungdommer laget film om bygda si - direkte og treffende innspill til kommunens samfunnsplan. Filmviter Marit Bakken har gjort en analyse av ungdommenes filmer.

Hva gjør vi?

Gjennom Kulturkraft skal Trøndelag fylkeskommune styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutvikling.

Anbefalte episoder

Fylkespodden

Av og til så prater vi om viktigheten av et bredt kulturfelt i Fylkespodden. Her er noen utvalgte episoder. 

«Kunst og kultur er del av løsningen på kommunens oppgaver»
Kirsten Bertelsen,
kurator i Åfjord kommune

Hva er kulturkraft?

«Kultur er bærekraft; En kunstners hverdag handler ofte om å se flere løsninger, utfordre sannheter, og finne ulike perspektiver. Kulturlivet besitter både tankesett og arbeidsmetoder som fremmer et innovativt samfunn»
Line Anni Solbakken, spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS)
Da Churchill ble bedt om å kutte i kulturbudsjettet for å styrke forsvarsbudsjettet, skal han ha svart; «then, what are we fighting for?»