Kunst og kultur
som drivkraft
i samfunnsutvikling

Nyeste artikler

Flukt
Det er gode grunner til å spørre om det er verdt å bruke tiden sin på film når verden brenner. Det er også gode grunner til å gjøre nettopp det.
Bilde av artikkelforfatter Thomas Hylland Eriksen
Kultur har en betydning i ulike samfunn over hele verden. Men hva betyr egentlig det sanne, det gode og det skjønne for den enkelte og for samfunnet? Hvorfor forbød Taliban musikk, og hvilken klokskap utøver norske politikere?
Bilde av blomster langs en vei
Hvilken betydning har kreativitet og kreative aktiviteter for at vi mennesker skal ha det bra og leve gode, meningsfulle liv? Forskerne Helga S. Løvoll og Wenche Torrissen har sett på bruken av pilegrimsvandring og teaterprosjekt opp mot en gruppe mennesker som opplevde hverdagsutfordringer og som oppsøkte hjelpetjenester.

Hva gjør vi?

Gjennom Kulturkraft skal Trøndelag fylkeskommune styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutvikling.

Anbefalte episoder

Fylkespodden

Av og til så prater vi om viktigheten av et bredt kulturfelt i Fylkespodden. Her er noen utvalgte episoder. 

«Kunst og kultur er del av løsningen på kommunens oppgaver»
Kirsten Bertelsen,
kurator i Åfjord kommune

Hva er kulturkraft?

«Kultur er bærekraft; En kunstners hverdag handler ofte om å se flere løsninger, utfordre sannheter, og finne ulike perspektiver. Kulturlivet besitter både tankesett og arbeidsmetoder som fremmer et innovativt samfunn»
Line Anni Solbakken, spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS)
Da Churchill ble bedt om å kutte i kulturbudsjettet for å styrke forsvarsbudsjettet, skal han ha svart; «then, what are we fighting for?»